Problem alergii na jad pszczeli - Zdrowie i Apiterapia - magazyn o produktach pszczelich, miodzie, pszczołach, roślinach miododajnych i ekologii w polskich pasiekach.

20 kwi Problem alergii na jad pszczeli

jad pszczeli zdrowie i apiterapia foto.Mariusz ChachułaUprawianie pszczelarstwa możliwe po odbytym leczeniu

Z wyników badań można wyodrębnić ostrożne zalecenia dla pszczelarzy, cierpiących na alergię na jad pszczeli. Wydaje się możliwe, że można prowadzić pasiekę nawet, gdy postawiona została diagnoza o zapadnięciu na alergią na jad. Warunkiem, który należy spełnić jest podjęcie zabiegów immunoterapii. W przypadku odniesienia sukcesu można powoli, stosując środki ostrożności (telefon komórkowy, osoba towarzysząca podczas wizyty w pasiece, test na lekarstwa stosowane w sytuacjach awaryjnych) rozpocząć pracę przy pszczołach. Jeśli reakcje na użądlenia nie pojawią się, środki ostrożności można zredukować. Ale jeśli ponownie wystąpią reakcje alergiczne, należy podejść krytycznie do dalszego uprawiania tej profesji.

Wyniki naszej analizy potwierdzają wcześniejsze badania, które dotyczyły efektywności immunoterapii. Poprzednie doświadczenie nie było jednak zadedykowane pszczelarzom, ale osobom w niewielkim stopniu narażonym na użądlenia. Z tego powodu wyników badań nie można tak łatwo przenieść na grupę pszczelarzy (Roesch et.al.2007). Niestety nasze badanie nie pozwala na wydanie jednoznacznego oświadczenia na interesujący nas temat, ponieważ należy założyć, że pszczelarze u których metoda nie zadziałała, zarzucili pszczelarstwo i nie wypełnili ankiet załączonych w naszej gazecie (Die Biene – przyp. M.R.). Homeopatia i trening mentalny stosowane do leczenia alergii na jad nie są obecnie metodami polecanymi. Materiał z danymi, zebrany podczas naszych doświadczeń, a także inne opublikowane artykuły medyczne nie są wystarczające, aby móc te metody we właściwy sposób ocenić. Obie wymienione wyżej terapie, nawet, jeśli dały pozytywny rezultat leczenia, nie mogą służyć jako dowód na ich skuteczność, ponieważ alergiczne reakcje przy kolejnych użądleniach powtórzyły się w połowie przypadków (Pastorello et.al. 1988). Tu należałoby poddać badaniom analitycznym większą liczbę osób, które odniosły sukces w kuracji.

 

Pożądani następni uczestnicy

Bylibyśmy niezmiernie radzi, gdyby dalsze osoby nawiązały z nami kontakt i wymieniły poglądy na temat odczulania, homeopatii, czy stosowania innych metod leczenia. Z analizy dalszych przypadków można będzie wyciągnąć wnioski na temat skuteczności immunoterapii i innych alternatywnych metodach walki z alergią na jad pszczeli. Nawiązując do tego, że ta występowanie takiej alergii może być powodem porzucenia pszczelarstwa przez hobbystów nasza praca może mieć wielki wkład w utrzymanie poziomu liczebności środowiska pszczelarskiego. Zainteresowani otrzymają od nas ankiety, refundujemy także koszty ich odesłania i sporządzenia kopii potrzebnych nam dokumentów.

 

Prof. dr Karsten Münstedt

Klinika Uniwersytecka Klinikstrasse 32

35392 Gießen